Algemene Voorwaarden

Proefles

 • Voordat u een abonnementkeuze maakt kunt u bij VivaSport gratis deelnemen aan maximaal twee proeflessen. Deze twee lessen moeten verschillende lessen zijn. Bijv. 1 zumbales en 1 functional fitness les. Proeflessen mogen op verschillende dagen maar ook op 1 dag gevolgd worden.
 • U kunt zich online aanmelden voor een proefles op vivasport.nl. U mag ook zonder aanmelding komen naar een les van uw keuze. Uw deelnameregistratie vindt dan achteraf plaats.

Inschrijving en abonnement 

 • Voor deelname aan groepslessen van VivaSport worden gegevens van u gevraagd voor het aanmaken van een account. Deze gegevens zijn : Uw Voornaam, Achternaam, Emailadres.
 • Uw accountgegevens worden naar u gemaild. Hiermee kunt u vervolgens inloggen voor aanmelding en deelname aan de lessen van VivaSport.
 • Aanmelding voor deelname kan ook aan de balie. Er worden dan naast uw Voornaam, Achternaam, Emailadres ook uw adresgegevens gebruikt.
 • VivaSport gaat strikt vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens welke enkel en uitsluitend voor eigen administratieve doeleinden worden gebruikt.
 • Het abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • VivaSport houdt zicht het recht voor om de algemene rooster aan te passen. U wordt hierover per email op de hoogte gebracht.
 • Tijdens feestdagen/schoolvakanties behoudt VivaSport zich het recht voor om een alternatief rooster in te zetten of geheel te sluiten. Dit wordt per email en mondeling bekend gemaakt.
 • VivaSport houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen. U wordt hierover per email op de hoogte gebracht.
 • Het verzoek voor het stopzetten of onderbreken van het abonnement kan enkel bij blessures, een ongeval of ziekte en dient schriftelijk, per mail te worden ingediend.

Aansprakelijkheid en Veiligheid 

 • Raadpleeg uw arts of specialist bij twijfel over deelname aan de les in geval van blessure of andere lichamelijke gezondheidsproblemen. VivaSport is niet aansprakelijk bij blessures en/of letsel ontstaan tijdens de lessen.
 • VivaSport is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw persoonlijke eigendommen.
 • Kinderen jonger dan 13 jaar mogen vanwege de veiligheid niet deelnemen aan de les. 

VivaSport abonnementsopties en prepaidkaarten 

Abonnementen:

VivaFIT

 • VivaFIT is een abonnement met een looptijd van 1 jaar.
 • Na het verstrijken van de termijn van 1 jaar kan maandelijks, telkens voor de 1e van de maand, schriftelijk worden opgezegd.
 • Aanmelding gaat via de website van VivaSport.
 • De startdatum is de datum van de eerste les (na de proefles).
 • Het eerste incasso is het abonnementsbedrag vermeerderd met een eventuele deelbetaling indien de startdatum niet de 1e van de maand is.
 • Betaling van het VivaFIT abonnement gebeurt via automatische incasso, steeds rond de 1e van de maand.
 • Indien de opzegging op de 1e of later wordt ontvangen, geldt de opzegging een maand later.
 • Automatische incasso zal rond de 1e van de maand geschieden. Hiervoor hebt u van tevoren een schriftelijke machtiging afgegeven. U kunt altijd de afschrijving binnen 8 weken terugdraaien.

VivaFLEX

 • VivaFLEX is een maandabonnement.
 • Er kan steeds maandelijks, telkens voor de 1e van de maand, schriftelijk worden opgezegd.
 • Aanmelding gaat via de website van VivaSport.
 • De startdatum is de datum van de eerste les (na de proefles).
 • Het eerste incasso is het abonnementsbedrag vermeerderd met een eventuele deelbetaling indien de startdatum niet de 1e van de maand is.
 • Betaling van het VivaFIT abonnement gebeurt via automatische incasso, steeds rond de 1e van de maand.
 • Indien de opzegging op de 1e of later wordt ontvangen, geldt de opzegging een maand later.
 • Automatische incasso zal rond de 1e van de maand geschieden. Hiervoor hebt u van tevoren een schriftelijke machtiging afgegeven. U kunt altijd de afschrijving binnen 8 weken terugdraaien.

VivaFifty+

VivaFifty+ is een maandabonnement.

 • Er kan steeds maandelijks, telkens voor de 1e van de maand, schriftelijk worden opgezegd.
 • Aanmelding gaat via de website van VivaSport.
 • De startdatum is de datum van de eerste les (na de proefles).
 • Het eerste incasso is het abonnementsbedrag vermeerderd met een eventuele deelbetaling indien de startdatum niet de 1e van de maand is.
 • Betaling van het VivaFIT abonnement gebeurt via automatische incasso, steeds rond de 1e van de maand.
 • Indien de opzegging op de 1e of later wordt ontvangen, geldt de opzegging een maand later.
 • Automatische incasso zal rond de 1e van de maand geschieden. Hiervoor hebt u van tevoren een schriftelijke machtiging afgegeven. U kunt altijd de afschrijving binnen 8 weken terugdraaien.

VivaPartnerFit / VivaFamFit

VivaPartnerFIT / VivaFamFit is een abonnement met een looptijd van 1 jaar.

 • Na het verstrijken van de termijn van 1 jaar kan maandelijks, telkens voor de 1e van de maand, schriftelijk worden opgezegd.
 • Het abonnement is bedoelt voor partner of familie die ingeschreven zijn op dezelfde adres
 • Aanmelding gaat via de website van VivaSport.
 • De startdatum is de datum van de eerste les (na de proefles).
 • Het eerste incasso is het abonnementsbedrag vermeerderd met een eventuele deelbetaling indien de startdatum niet de 1e van de maand is.
 • Betaling van het VivapartnerFIT / VivaFamFit abonnement gebeurt via automatische incasso, steeds rond de 1e van de maand.
 • Indien de opzegging op de 1e of later wordt ontvangen, geldt de opzegging een maand later.
 • Automatische incasso zal rond de 1e van de maand geschieden. Hiervoor hebt u van tevoren een schriftelijke machtiging afgegeven. U kunt altijd de afschrijving binnen 8 weken terugdraaien.

VivaPartnerFLEX / VivaFamFit

VivaPartnerFLEX / VivaFamFit is een maandabonnement.

 • Er kan steeds maandelijks, telkens voor de 1e van de maand, schriftelijk worden opgezegd.
 • Het abonnement is bedoelt voor partner of familie die ingeschreven zijn op dezelfde adres
 • Aanmelding gaat via de website van VivaSport.
 • De startdatum is de datum van de eerste les (na de proefles).
 • Het eerste incasso is het abonnementsbedrag vermeerderd met een eventuele deelbetaling indien de startdatum niet de 1e van de maand is.
 • Betaling van het VivaPartnerFLEX / VivaFamFit abonnement gebeurt via automatische incasso, steeds rond de 1e van de maand.
 • Indien de opzegging op de 1e of later wordt ontvangen, geldt de opzegging een maand later.
 • Automatische incasso zal rond de 1e van de maand geschieden. Hiervoor hebt u van tevoren een schriftelijke machtiging afgegeven. U kunt altijd de afschrijving binnen 8 weken terugdraaien.

VivaKids Jr

VivaKids Jr is een maandabonnement.

 • Er kan steeds maandelijks, telkens voor de 1e van de maand, schriftelijk worden opgezegd.
 • Zumba Kids Jr wordt gegeven aan een kind met een leeftijdscategorie tussen 7 en 11
 • Aanmelding gaat via de website van VivaSport.
 • De startdatum is de datum van de eerste les (na de proefles).
 • Het eerste incasso is het abonnementsbedrag vermeerderd met een eventuele deelbetaling indien de startdatum niet de 1e van de maand is.
 • Betaling van het VivaKids Jr abonnement gebeurt via automatische incasso, steeds rond de 1e van de maand.
 • Indien de opzegging op de 1e of later wordt ontvangen, geldt de opzegging een maand later.
 • Automatische incasso zal rond de 1e van de maand geschieden. Hiervoor hebt u van tevoren een schriftelijke machtiging afgegeven. U kunt altijd de afschrijving binnen 8 weken terugdraaien.

Prepaidkaarten:

Viva10-Strippenkaart

 • De 10-Strippenkaart geeft recht op tien (10) lessen.
 • De 10-Strippenkaart is 3 aaneengesloten lopende maanden geldig.
 • Na aanschaf van de 10-Strippenkaart is geen restitutie mogelijk van niet gebruikte strippen.
 • Met de 10-Strippenkaart kunt u deelnemen aan alle rooster gebonden lessen. Hierbij wordt per les één (1) strip afgestreept. 

Losse lessen

 • De losse leskaart geeft recht op 1 les.
 • De losse leskaart begint en eindigt op de dag van de genoten les.     

Eenmalige events, masterclasses, specials

 • Deze tickets geven recht op deelname van eenmalige les welke op een afgesproken datum is gepland.
 • Na aanschaf van de ticket is geen restitutie mogelijk.
 • Voor aanvang van de les dient de gemailde factuur getoond te worden. 
 •  

Adres

VivaSport
Wezenland 582-D5
7415 JM Deventer

Tijden

Dinsdag:      19:00 - 21:15
Woensdag:  19:00 - 21:15
Donderdag: 19:00 - 21:15
Zondag:      10:00 - 12:30

Contact


0647923848
KvK: 62254391
BTW: NL001646145B63

Back to Top